pohled do výstavy sádra, email,2019,2020x120x6cm 2019,130x25x25cm,materiál:dřevo, tmel,provázek 2019,170x60x30cm,materiál:dřevo tmel, pastelky 2019,170x60x30cm,materiál:dřevo,tmel,pastelka 2018,70x30x30,sádra 2018,60x30x30,sádra 2018,60x20x20cm,nalezený stojan, sádra 2016,60x50x30cm,stolička,tmel,dřevo,barva 2018,60x30x30,věšák nerez,sádra 2019, 110x30x25cm,plastové nádoby,dřevo,sádra,barva Tao space_60x60x170_sádra,tuš,2017 ,vylepený prostor dveří Mdf deskama,potaženo fotografií vnitřku lékárny,2014 beton, dřívka, papír  130x70x90 260x280x260cm,materiál-dřevěná konstrukce papír, rok výroby 2015 Instalaci jsem vytvořil jako připomenutí interiérové vizuality 80.let včetně zdobení válečkovaných stěn obrázky .Reagoval jsem na vzhled galerie F.B která vznikla právě v těchto letech Pro galerii F.B jsem vytvořil instalaci týkající se interiérové vizuality 80.let.Je to také doba, kdy galerie F.B dostala podobu kterou si podržela až do současnosti. Pracoval jsem po paměti s vizualitou 80.let s objekty připomínající zdobné prvky tehdejších interiérů 2011,360x240x15cm,Trámy,osb desky, lepidlo materiál- prkno ,mdfdesky,barva rok výroby 2013 100x60x20 slepená dřívka barva rok výroby 2013 Jedna část desky je plastická druhá ji kopíruje dvojrozměrně v barvě 130x50x40cm materiál OSB deska ,dřevotříska tmel a barva datum oživení 2011  rok výroby 2011 Objekt ze sektorového nábytku pracuje s prostorem významově paravan nebo krabice s prostorem uvnitř 250x150x80cm .materiál :fošna,slepené MDF desky Tmel a barva 2012 Vytvořil jsem trojrozměrně pomocí slepených MDF desek tmelu a barvy prostor podobný vrženému stínu fošny v letním odpoledni roku 2012 (prkno polystyren barva 110x30x10cm),2010 100x60x30cm materiál OSB deska dřevotříska tmel a barva (dřevotřísková deska balakryl 193x153x3cm),2010  datum oživení 2011 (300x60x50cm),2010 (166x150x1cm),2009 (mdf 55x45x4cm),2009 (umakartová deska 100x73x2cm),2009 (dřevěná fošna slepená s mdf deskami balakryl 280x160x60cm),2010 (slepená prkna 115x80x2cm),2010 (180x67x40cm),2009 (50x55x13cm),2009 (70x100x3cm),2009 (85x61x2cm),2009 (mdf a balakryl 140x44x2cm),2009 (beton 45x28x14cm),2009 (mdf deska balakryl olejová barva 101x94x1cm),2010 (plech laminátový rám 60x50x3cm),2009 (68x82x3cm),2009 (sololit-imitace kachliček,dřev.tyčky),2008 (60x30x25),2007 (beton 60x60x160cm),2004 (materiál větve),2001 (materiál-větve),2004 (jasan 240x60x45cm),1999 (sádra,250x30x30cm),1998