Beton,2020 sádra, olej 2019 pálená hlína, 2018 foto- Tomáš Vodňanský foto- Tomáš Vodňanský foto-Tomáš Vodňanský foto-Tomáš Vodňanský foto- Tomáš Vodňanský